Αγωνιστές Ε.Ο.Κ.Α σε παρέλαση

Περιγραφή: 
Στην αυλή του γυμνασίου Λευκόνοικου ντυμένοι αγωνιστές της Ε.Ο.Κ.Α ο Νίκος Αθανασίου,ο Μιχάλακης Παπαρίδης,ο Κόκος Καλλή,ο Σωτήρης Πρόσφυγας,ο Σωτήρης Χαμηλός και ο Μαύρης.
Δημιουργός: 
Dora Theodorou
Συντελεστής: 
Δήμος Λευκονοίκου
Εκδότης: 
Βιβλιοθήκη Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Ημερομηνία: 
1961
Θεματικές Κατηγορίες: 
Λέξεις κλειδιά: 
Δικαιώματα: 
Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού.