Πνευματικά δικαιώματα

Με την καταχώρηση του φωτογραφικού υλικού στην Κοινότητα Πληθοπορισμού παραχωρείτε στη Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΒΤΠ) τη μη αποκλειστική άδεια να το αναπαραγάγει, για την αρχειοθέτηση, τη διατήρηση και την ηλεκτρονική διάθεση του, στο διαδίκτυο.
Ο δημιουργός του «post» πρέπει να διασφαλίσει ότι είναι ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων του φωτογραφικού υλικού και δεν προσβάλλει πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή ότι δεν υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα.
Η ΒΤΠ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επεξεργασία και διάθεση των μεταδεδομένων που κατατίθενται στην Κοινότητα Πληθοπορισμού, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτά.
Η ΒΤΠ έχει το δικαίωμα να μην κάνει αποδεκτό φωτογραφικό υλικό για αρχειοθέτηση ή/και διάθεση του και διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει από την Κοινότητα Πληθοπορισμού κατατεθειμένες φωτογραφίες για νομικούς, διαχειριστικούς ή λόγους προσβολής πνευματικών δικαιωμάτων.
Στις περιπτώσεις ατόμων που εμφανίζονται σε φωτογραφικό υλικό και επιθυμούν να αφαιρεθεί η συγκεκριμένη φωτογραφία και τα μεταδεδομένα, οφείλουν να ενημερώσουν την ομάδα διαχείρισης του έργου ή την ΒΤΠ.