Πληροφορίες

Το Crowdsourcing community αποτελεί την πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα πληθοπορισμού στην Κύπρο.
Ο πληθοπορισμός είναι μία μορφή συλλογικής διαδικτυακής δραστηριότητας στην οποία ένα άτομο, ένα ίδρυμα, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ή μία εταιρεία προτείνει σε μία ομάδα ατόμων, μέσω μίας ανοιχτής πρόσκλησης, να αναλάβουν εθελοντικά μια εργασία.
Μέσω της πλατφόρμας πληθοπορισμού το κοινό μπορεί να συμμετέχει ενεργά στην τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικού, παρέχοντας του τη δυνατότητα να προσθέσει το δικό του περιεχόμενο, να προσθέσει φωτογραφίες, γεωγραφικές τοποθεσίες, ετικέτες, αλλά και να σχολιάσει, να διορθώσει, άλλο πολιτιστικό υλικό. Η πλατφόρμα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μουσεία, βιβλιοθήκες, πολιτιστικούς φορείς όπου θα μπορούν να δημιουργούν συλλογές και να αναθέτουν έργα πληθοπορισμού στο κοινό.