Σχολική φωτογραφία

Περιγραφή: 
Στη φωτογραφία είναι όλα τα παιδιά της τάξης και ο δάσκαλός τους.
Δημιουργός: 
George Sfiktos
Συντελεστής: 
Δήμος Λευκονοίκου
Εκδότης: 
Βιβλιοθήκη Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Λέξεις κλειδιά: 
Δικαιώματα: 
Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού.