Παρέλαση στο Λευκόνοικο

Περιγραφή: 
Φωτογραφίες που αφορούν στις παρελάσεις που γίνονταν στο Λευκόνοικο. Ο πρώτος αριστερά είναι ο Νίκος Αθανασίου ο οποίος γεννήθηκε το 1942.
Δημιουργός: 
Dora Theodorou
Συντελεστής: 
Δήμος Λευκονοίκου
Εκδότης: 
Βιβλιοθήκη Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Θεματικές Κατηγορίες: 
Λέξεις κλειδιά: 
Δικαιώματα: 
Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού.