Παπα-Νικόλας της εκκλησίας του Σωτήρος στο Λευκόνοικο

Περιγραφή: 
Δίπλα του Παπα-Νικόλα είναι ο πάτερ Σωτήρης ο οποίος σήμερα λειτουργεί στο Κίτι. Τότε ήταν ο διάκος του Μητροπολίτη.
Δημιουργός: 
Antros Kambanellas
Συντελεστής: 
Δήμος Λευκονοίκου
Εκδότης: 
Βιβλιοθήκη Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Θεματικές Κατηγορίες: 
Λέξεις κλειδιά: 
Δικαιώματα: 
Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού.